The Team

Presenting board of 2018-2019

DSC VIT Team

The Board

Samarth Nayyar

Samarth Nayyar

Community Lead

Ayush Priya

Ayush Priya

Technical Lead

Samyak Jain

Samyak Jain

Technical Lead

Aritro Paul

Aritro Paul

Assoc. Design Lead

Dhiraj Jain

Dhiraj Jain

Technical Advisor

Jayakrishna Gupta

Jayakrishna Gupta

Management Lead

Abhishek Kaushik

Abhishek Kaushik

Android Lead

Raina Garg

Raina Garg

WTM Lead

Apruva Nitanjay

Apurva Nitanjay

Projects Lead

Akshat Raghavan

Akshay Raghavan

Operations Lead

Preethi G

Preethi G

PR Lead

Amrut Phadke

Amrut Phadke

Projects Lead

Show All

Technical Team

Yaswant Narayan

Yaswant Narayan

Android

Paritosh Mahajan

Paritosh Mahajan

ML

Vikrame Vasudev

Vikrame Vasudev

Web

Angad Sharma

Angad Sharma

Backend

Ubaid Usmani

Ubaid Usmani

ML

Prateek Mewara

Prateek Mewara

Android

Satkriti Singh

Satkriti Singh

Android

Amogh Lele

Amogh Lele

Android

Nikhil Singh

Nikhil Singh

Web

Purushottam Sharma

Purushottam Sharma

Web

Ananya Ganesh

Ananya Ganesh

Web

Riddhi Gupta

Riddhi Gupta

Backend

Abhishek Kushwaha

Abhishek Kushwaha

Backend

Vishaal Selvaraj

Vishaal Selvaraj

Algorithms

Deepak Malpani

Deepak Malpani

ML

Show All

Management Team

Meherdeep Thakur

Meherdeep Thakur

Manager

Hardik Kataria

Hardik Kataria

Manager

Deepak Nahar

Deepak Nahar

Content

Sanchi Chopra

Sanchi Chopra

Content

Dhruv Mittal

Dhruv Mittal

Manager

Vivek Shetty

Vivek Shetty

Manager

Akshat Gupta

Akshat Gupta

Manager

Shubham Srivastava

Shubham Srivastava

Manager

Muskan Rastogi

Muskan Rastogi

Manager

Kritika Sharma

Kritika Sharma

Manager

Naynika Wason

Naynika Wason

Content

Shreya Maheshwari

Shreya Maheshwari

Content

Saloni Parekh

Saloni Parekh

Content

Manorama Maharana

Manorama Maharana

Manager

Arjun Bhanot

Arjun Bhanot

Manager

Cyril Peter

Cyril Peter

Manager

Show All

Design Team

Ekaansh Arora

Ekaansh Arora

UI/UX

Riya Kanabar

Riya Kanabar

Graphic

Ruchica Sinha

Ruchica Sinha

Graphic

Aditya Rathore

Aditya Rathore

3D & Motion

Shravani Shete

Shravani Shete

Graphic

Ronish Sawal

Ronish Sawal

Graphic

Show All